Nakládání s odpady v obci Cidlina

Jak probíhá nakládání s odpady v naší obci

SKO (směsný komunální odpad – popelnice) – svoz 1x za 14 dní, do popelnice patří pouze odpad, který vznikne po vytřídění (v popelnicích je stále velké množství odpadu, který se dá vytřídit – plast, papír, Bio)

BIO odpad - hnědé popelnice – svoz 1x týdně, zimní období 1x za měsíc, 

velkoobjemový kontejner ( u budovy šermířů č.p. 55),  dřevní hmota – skládka Na Skalce

Tříděný odpad (papír,plast,sklo,kov drobný,drobné elektrospotřebiče)

  • modrý kontejner – papír
  • žlutý kontejner – plast
  • bílý kontejner – bílé sklo
  • zelený kontejner – barevné sklo
  • stříbrný kontejner – drobný kov
  • nádoba na ostatní kov – za budovou u šermířů
  • červená popelnice drobné elektrospotřebiče
  • černá popelnice – znečištěné obaly od barev,olejů,ap.
  • 1. sběrné místo - u budovy šermířů č.p. 55, 
  • 2. sběrné místo - zastávka autobusu horní konec obce, pouze plast a papír

Elektroodpad

Drobné baterie, monočlánky – sběrné místo obecní úřad, čekárna zastávky autobusu (papírový box) bude přidána nádoba na žárovky do čekárny zastávky autobusu,

Bílé elektro (ledničky, pračky, apod.) - sběrné dvory Moravské Budějovice, Želetava(pouze s kartou, k vyzvednutí na obci) nebo prostor u kůlny č.p.16, pouze v nerozebraném stavu, kontaktovat zaměstnance obce p. Šteflíčková(720 244 881)

Velkoobjemový odpad, pneu, kuchyňské oleje

Velkoobjemový odpad (skříně, pohovky, ap.) - sběrné dvory Moravské Budějovice, Želetava(pouze s kartou, k vyzvednutí na obci) nebo prostor u kůlny č.p.16(kulturní dům), kontaktovat zaměstnance obce p. Šteflíčková(720 244 881)

Pneumatiky - kůlna č.p.16(kulturní dům), kontaktovat zaměstnance obce p. Šteflíčková(720 244 881)

Kuchyňské oleje – sběrné nádoby k vyzvednutí ve sběrných dvorech, po naplnění se vrací zpět do sběrného dvora (karta obce - Želetava, obč. průkaz - Moravské Budějovice)

Informace k odpadu a kontakt na zaměstnance obce p. Šteflíčková (720 244 881) Připomínky, podněty a nápady vítány.

Přílohy