Relaxační a odpočinkové místo - Zahrada Cidlina

Čínský historik a císařův rádce S'ma Kuang v 11. století napsal, že jednou ze základních funkcí zahrad je poskytovat útočiště tělu i duši.
Krása přírody totiž povznáší myšlenky člověka z nížin všedního života do vyšších oblastí. V přírodě najdeme uklidnění a nové síly pro tvoření dalších hodnot duševních i hmotných.

Tak to také byla základní vize a myšlenka zastupitelstva obce Cidlina, které v roce 2015 zakoupilo velmi zdevastovaný, odpadky a vraky aut zaneřáděný objekt Cidlina č.p. 20, ke kterému náležela velká zahrada, také ve zuboženém stavu.

Původní stav zahrady na fotografiích >> ZDE<<

Přitom, podíváme-li se do historie tohoto domu, nefiguroval mezi statky, ale právem tohoto domu byla hostinská činnost. Dům patřil k nejstarší zástavbě v obci, umístěn přímo na návsi. Dům v roce 1889 vyhořel, pak byl opraven a až do druhé poloviny 20. století plnil funkci hostince. Od 70. let minulého století přestal být trvale užíván a sloužil výhradně k rekreaci. Jeden z majitelů pak dům zadlužil a ten se prodal v roce 2013 v dražbě. Na počátku roku 2015 dům i se zahradou kupuje obec Cidlina a zejména zahradě začíná nová etapa života.

Nejprve bylo potřeba zahradu i dům vyčistit od vraků aut, odpadků a velkého množství věcí, které nemovitost zaplňovaly až po střechu. Zastupitelé obce a pár místních dobrovolníků se pustilo do "čistící akce" a zahrada se postupně začala zbavovat třeba 13 vraků aut, stovek pytlů s plasty, papíry, sklem, dřevem a dalším nepotřebným materiálem, který byl pečlivě roztříděn a likvidován v rámci systému třídění odpadů. Poté následovala samotná úprava zarostlé a neudržované zahrady, poznamenané velkým náletem a samovýsevem dřevin, které narostlo v neprodyšné houští. Keře a poničené stromy se vykácely. Opravila se místní studna, jako zdroj užitkové vody pro zahradu. Srovnal se celkový terén zahrady na mírně se svažující plochu, odstranilo se kamení.

A pak se zastupitelé rozhodli, že požádají o finanční příspěvek z Nadace ČEZ na vybudování odpočinkové a relaxační zóny, Zahrady v Cidlině. Místo v centru obce, kde zahrada leží, se přímo nabízelo k tomu, aby se takovou zelenou oddychovou plochou stalo.

A byli úspěšní a tak se na účet obce, díky podpoře Nadace ČEZ, dostavilo 250 000,- Kč, které se postupně pro financovalo do projektu Zahrady. Mnohým z vás možná připadá částka 250000 korun opravdu velká, ale už teď musíme konstatovat, že bez přispění nezištné pomoci některých místních lidiček, by se nám to vůbec nezdařilo.

Nejprve, za pomoci místních pracovnic obce se urovnal terén, odstranily kameny, zbytky větví a celá plocha se postupně osela travním semenem a pečlivě zalévala a zastřihávala. Poté se vybral vhodný a schopný zahradník, který navrhnul budoucí obraz zahrady. Také se oslovila firma, která na přání zastupitelstva začala pracovat na altánu, který se stal dominantou celé zahrady.

Zahrada v době realizace na fotografiích >>ZDE<<

Zahradník začal s výsadbou živého plotu, který olemoval téměř celý obvod zahrady. Do toho nás léto 2015 obdařilo tropickými teplotami a velmi sporé bylo na srážky dešťové. Nebýt toho, že naše veřejně prospěšné pracovnice zalévaly sedm dní v týdnu dvakrát denně, určitě by živý plot nepřežil. Se zálivkou celé travnaté plochy nám pomohli i místní členové SDH Cidlina, kteří za pomoci hasičské techniky několikrát v tropických dnech zavlažili celou plochu zahrady.

Na podzim roku 2015 se začalo s výsadbou některých velkých dřevin, listnáčů i jehličnanů. S další výsadbou se pokračovalo na jaře roku 2016. To už se zahrada pyšnila nádherným altánem, jehož zázemí bylo doděláno opět svépomocí, některými našimi zastupiteli. V březnu 2016 začal zahradník formoval dominantní skalku s masivními kameny, kterou vhodně osázel trvalkami a zakrslými dřevinami.

Altán i venkovní prostory doplnily sety lavic a také se nainstalovaly stojany na kola a odpadkový koš s popelníkem. Při hlavním vstupu do zahrady se umístil informační panel s mapou a základními údaji o obci.

Dne 11. června 2016 se relaxační a odpočinkové místo Zahrada Cidlina, slavnostně otevře pro veřejnost, za účasti řady významných hostů z Kraje Vysočina i zástupců Nadace ČEZ.

Konečná podoba Relaxační zahrady na fotografiích >>ZDE<<

Vybudovat takovouto zahradu, je jen počátek naší práce. Zahrada nás teď bude všechny moc potřebovat. Potřebuji naši péči o rostliny a dřeviny, pravidelnou zálivku a údržbu. Zahrada potřebuje i to, aby se v ní nejen místní ale i ti, co Cidlinou prochází nebo projíždí, aby se zde zastavili, odpočinuli si, vychutnali si cidlinské ticho ve stínu altánu a budoucích rozrůstajících se dřevin. Aby zahrada přilákala drobné ptactvo a aby klid a vůně kvetoucích rostlin naladily každého, kdo se zde zastaví a zhluboka se zde nadechne .... " Cidlina, srdce mého tišina... "!

Popřejme nyní, naší nové, mladé a krásné Zahradě v Cidlině, nechť je tím místem s duší a radostí pro všechny, kteří do ní zavítají.


Projekt Zahrada Cidlina finančně podpořila Nadace ČEZ. Zeleň pro zahradu navrhnul, zasadil a vybudoval skalku pan Jaroslav Dokulil ze Starče. Dřevěný altán zhotovila firma Tesařství Doležal. O zahradu pečovaly a zalévaly veřejně prospěšné pracovnice Jana, Eva, Pavla a Veronika. Desítky hodin dobrovolné práce odvedli na vyčištění pozemku, nemovitosti a dále na přípravných pracích v Zahradě i zastupitelů obce a také několik místních občanů a také členové SDH Cidlina, kterým tímto děkujeme.