Čestní občané

Poprvé v historii obce Cidlina se udělovala čestná občanství dvěma významným osobám. Vše se odehrálo v rámci Setkání občanů a přátel obce Cidlina, dne 24. září 2011. Starosta obce Ing. Miroslav Smetana, po předem schválených návrhů na udělení čestných občanství zastupitelstvem obce, předal čestná občanství panu Ing. Oldřichu Pelčákovi a jeho mamince, paní Jarmile Jurečkové.

A proč právě tito lidé získali velmi významné ocenění čestnými občany obce Cidlina?

Oldřich Pelčák je spolu s Vladimírem Remkem jediným občanem České republiky, který prodělal kompletní kosmonautický výcvik ve Hvězdném městečku u Moskvy. Dnes je pan Pelčák sice ve starobním důchodu, ale nadále je velmi činným člověkem. Pro naši malou obec Cidlina je velmi významnou osobou, která zde více jak třicet let chalupaří. Oldřich Pelčák je také pravidelným návštěvníkem zde pořádaných kulturních a společenských akcí. Vždy ochotně se také s místními podělí o svůj čas, třeba při příjemné besedě anebo diskusi a promítání jeho oblíbených videozáznamů, které sám rád natáčí a zpracovává. Udělením titulu „Čestný občan obce Cidlina“ jsme chtěli ocenit nejen dlouholeté zásluhy pana Pelčáka pro naši republiku, ale zejména jeho charakterové vlastnosti, jako vstřícnost a přátelskost, kterou vždy zachovával vůči nám, občanům Cidliny.

Paní Jarmila Jurečková je maminkou slavného kosmonauta náhradníka, pana Ing. Oldřicha Pelčáka. Pracovala jako redaktor okresních novin v Kyjově i v Hodoníně, poté působila v České televizi v Brně jako redaktorka zemědělské rubriky a dělala rovněž produkční. Již několik jet je ve starobním důchodě a v Cidlině je prakticky co nejčastěji. Je nadšenou chalupářkou, stále energickou, pohodovou a šarmantní ženou. Také se stala aktivní dopisovatelkou do místního obecního zpravodaje Cidlinský senátní tisk, kde přispívá zajímavými a hlavně veselými a čtivými fejetony. Paní Jurečková je pravidelnou návštěvnicí společenských a kulturních akcí pořádaných naší obcí a vždy je velmi vítaným a milým hostem. Na počátku příštího roku 2012 také oslaví velké životní jubileum, devadesáté narozeniny. Udělení titulu „Čestný občan obce Cidlina“ jsme chtěli předat paní Jurečkové jako takový malý dárek k jejímu významnému životnímu jubileu, devadesátinám a také jako ocenění jejich charakterových vlastnosti, životní moudrosti, nadhledu a empatie, se kterými se již několik desítek let dělí s námi, občany Cidliny.

Čestní občané obce Cidlina obdrželi z rukou starosty pamětní list, květiny a poháry na víno s vyrytým znakem obce Cidlina
a nápisem "Čestný občan obce Cidlina".