Tříkrálová sbírka

Tři králové opět splnili svůj úkol.
Každým rokem se v Cidlině najdou děti a dospělí, kteří jsou ochotni se převléknout za Tři krále a
pomoci s finanční sbírkou. Pod záštitou Charity České republiky tříkráloví koledníci vybírají finance
pro nemocné, postižené, osamělé a další osoby v tíživých životních situacích. Cidlinské děti, Marieta,
Robin a Tom prošli celou obcí za doprovodu trubače Zdeňka Mácy. U každého domu odrecitovaly
tříkrálovou básničku a zazpívaly. Věříme, že štědrost nás všech pomůže překonat těžkosti a nesnáze
života jiných. Děkujeme koledníkům i všem, kterým nejsou problémy druhých lhostejné.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Cidlina 5 841Kč.

související fotogalerie ZDE