V Cidlině se koštovalo 23 vzorků slivovice a ostatních pálenek

V Cidlině jsme hodnotili kvalitu slivovice na již čtvrtém Amatérském koštu slivovice a ostatních pálenek, který pořádal Obecní úřad Cidlina. V sobotu 7. března 2015 se cidlinská Beseda zaplnila návštěvníky, z nichž 26 se rozhodnulo hodnotit dodané vzorky slivovice a ostatních pálenek.

V kategorii slivovic se utkalo o vítězství celkem 11 vzorků, v kategorii ostatních pálenek soupeřilo 12 vzorků. Hodnotitelé tak mohli kromě klasické slivovice ochutnat i pálenku z blum, špendlíků, jablek, meruněk, hrušek i broskví.

Hodnotilo se známkami jako ve škole, od jedničky do pětky. K tomu, aby se dalo určit více vzorků, byly pro hodnotitele připraveny klobásky, sýry, chleba a minerálka na zapití. Jinak by se totiž chuťové pohárky otupily a nikdo by pak nic nepoznal.

Moderátorem akce se stal Petr Špaček, a i obsluhu a nalévání vzorků pálenek jsme přenechali mladé generaci. Petr Špaček provázel slovem celou akci a obsluha nalévala ze skleněných džbánků soutěžní vzorky a obsluhovala všechny přítomné třeba výbornými zvěřinovými výpečky nebo čepovaným pivem.

Během přestávky mezi hodnocením nechybělo ani tradiční vystoupení místního spolku žen a mužů "Miciny z Cidliny", kdy se nám všichni předvedli jako mažoretky na známou píseň Kaťuša. Po ukončení vystoupení pak "Miciny" předávaly zde přítomným ženám kytičky růží, protože následující den měly všechny ženy významný svátek.

A jak má vypadat správná slivovice a jak by měla být silná? Zeptali jsme se některých hodnotitelů, kteří vesměs odpovídali: "Správná slivovice musí v prvé řadě vonět a chutnat po daném ovoci. Musí zahřát a mít jemnou chuť…" A jak jsme viděli na tvářích hodnotitelů, většina slivovic byla dobrých a jen málo kdy se tvářili, že jim opravdu nechutná. Mezi dodané vzorky zařadili pořadatelé opět i dva speciální vzorky pro zvýšení bystrosti hodnotitelů. Nejprve v obchodě kupovanou meruňkovici 30% a také jeden vzorek, který byl nealkoholový, jednalo se o oblíbené dětské rychlé špunty.

Nakonec bylo vyhodnocení a předání cen, které zajistil Obecní úřad Cidlina. Pořadatelé předali třem nejlepším majitelům slivovice a třem nejlepším majitelům ostatních pálenek vybroušené poháry, pamětní listy a kytice z uzenin.

Nejlepší slivovici měl místní občan pan Vladislav Šteflíček, na druhém místě skončila slivovice opět místního občana pana Vlastimila Karafiáta a třetí příčku získala slivovice Zdeňka Mácy ze sousedních Lesonic. V kategorii ostatních pálenek získala nejlepší známky a tedy první místo meruňkovice pana Radka Malého z Krásonic, druhá skončila špendlíkovice pana Pavla Špačka z Cidliny a třetí místo obsadila hruškovice pana Miloše Ráčka z Jakubova.

A pokud jste si mysleli, že po vyhodnocení vše skončilo, tak naopak, pokračovali jsme v dalším již nesoutěžním koštování těch nejlepších vzorků a to vše při dobrém jídle, a skvělém hudebním doprovodu na harmoniku.

Související fotogalerie >>ZDE<<