Nadace Agrofert pomohla i Cidlinským hasičům

     Spojení slov dobrovolní hasiči získává v dnešní době opět na velkém významu. Dobrovolní hasiči pomáhají při živelných katastrofách, při požárech, nehodách i při ohrožení lidstva v době pandemií. Dobrovolní hasiči jsou i hlavními organizátory společenských událostí v obcích. Více než 160 let pomáhají dobrovolní hasiči na nejrůznějších místech a většinou na úkor svého volného času i bez nároku na finanční odměnu. Na obcích je pak zajistit jejich vybavení. I v Cidlině má sbor dobrovolných hasičů dlouholetou tradici a je stále podporován zastupitelstvem obce. V polovině letošního roku se podařilo za podpory Nadace Agrofert doplnit místní Jednotku sboru dobrovolných hasičů Cidlina vybavením v hodnotě 50 000 korun. Díky projektu Hasičského fondu Nadace Agrofert cidlinští hasiči získali čtyři nové ruční radiostanice a 5 požárních hadic.

Související fotogalerie >>ZDE<<