Současnost SDH Cidlina

SOUČASNOST SDH Cidlina

Ještě častěji než název spolku se měnil počet členů sboru. V průběhu let opakovaně klesal i stoupal. Nejvíce členů měl v roce 1990, kdy po vstupu velké skupiny mládeže dosáhl až počtu 39 členů. Naopak nejméně hasičů měl sbor v roce 2009, kdy počet poklesnul jen na 16 členů. V posledních letech naštěstí dostal sbor posilu v převážně mladých členech a v současnosti tak má opět 25 členů, z kteréhožto počtu jsou 3 ženy. Stávajícím starostou SDH je Petr Outolný.

Pod jeho vedením vytvořili aktivní mladší členové v roce 2012 soutěžní družstvo a pravidelně se začali zúčastňovat soutěží v požárním útoku. Po dvou učňovských létech, naplněných tréninkem, sbíráním soutěžních zkušeností a vylepšováním soutěžní výzbroje, se dostavily zasloužené úspěchy a o cidlinských hasičích začalo být slyšet nejen v nejbližším okolí. V roce 2014 vybojoval náš tým nejprve 3 místo v okrskové soutěži a následně i v oblastním kole. V roce 2015 pak okrskovou soutěž vyhrál.  V souvislosti s činností soutěžního týmu prošla technickou i designovou úpravou nejen stříkačka PPS 12 a další výstroj a výzbroj, ale byl vytvořen i znak SDH Cidlina, nesoucí na podkladu tradičních hasičských symbolů znak obce Cidlina.

Ačkoli členové sboru naštěstí nejčastěji věnovali své úsilí hlavně údržbě výzbroje, úpravě a čištění vodních toků a zdrojů, pomoci obci při různých činnostech a všestranné podpoře kulturního života v obci, nevyhnuli se ani té nejodpovědnější a nejdůležitější činnosti, ke které byl sbor založen, a to boji s požáry v katastru obce. V roce 1976 tak zasahovali u požáru hospodářské budovy v č.33,  roku 1988 při požáru rekreačního objektu v trati Kopanina a naposledy pak v roce 2015 při rozsáhlém požáru lesního a polního porostu, ke kterému došlo v trati Kozina.

JPO

Vedle SDH, který je současnou legislativou chápán jako občanský spolek, byla po dohodě sboru s obcí v souladu §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb. a dalšími souvisejícími zákony a vyhláškami, zřízena ze členů SDH, i jednotka požární ochrany obce. Z hlediska plošného pokrytí území je organizačně zařazena do kategorie V. a má tak za povinnost zasahovat na území svého zřizovatele, tedy obce. Mimo její území zasahuje při třetím a zvláštním stupni poplachu. Jednotka je nyní tvořena 8 dobrovolnými příslušníky, kteří jsou vázáni smlouvou o výkonu činnosti se zřizovatelem jednotky. Ten je pak odpovědný za zajištění výstroje a výzbroje, kterou jednotka ke své činnosti potřebuje. Velitelem jednotky je ing. Michal Vecheta.

                                                                                                                                                                   -mv-

Související fotogalerie >>ZDE<<