Založení SDH Cidlina

Založení SDH Cidlina

Sbor dobrovolných hasičů je historicky nejdéle existující spolek v Cidlině, který od svého založení v roce 1936 nepřerušil svoji činnost až do dnešního dne. Po celou tuto dlouhou dobu přispívá nejen k posílení bezpečnosti obce před požáry a jinými živelnými pohromami, ale nezanedbatelně se rovněž podílí na veřejném životě obce.

K rozhodnutí o zřízení hasičského sboru přistoupilo obecní zastupitelstvo na své schůzi, konané 11.12.1935. Podnětem k tomuto kroku se zřejmě stal i požár domku Antonína Lásky, ke kterém došlo v červenci téhož roku. U požáru zasahoval již v té době déle existující sbor dobrovolných hasičů ze sousedních Lesonic, což zřejmě definitivně přesvědčilo starší obce o smyslu a potřebnosti takového dobrovolnického spolku.

Samotný akt založení SDH se udál na ustavující schůzi sboru dobrovolných hasičů v Cidlině, konané v neděli 8. března 1936 o čtrnácté hodině v hostinci pí. Ant. Melkusové. Schůze byla v obci vyhlášena jako schůze veřejná a přítomni jí byli mimo jiné představitelé župní hasičské jednoty v Mor. Budějovicích. Přítomným byly vysvětleny povinnosti sboru a členů po stránce technické. Za činné členy sboru přistoupilo 22 cidlinských občanů: Abrahám František, Burda Jaromír, Dvořák Augustin, Hrůza Josef, Klička Karel, Krůla Karel, Kalina Antonín, Kotrba Tomáš, Janoušek Jakub, Láska Alois, Láska Antonín, Píša Václav, Píša Antonín, Píša Karel, Pospíchal František, Radkovský Rudolf, Radkovský Antonín, Stehlík Ludvík, Trojan Jakub, Veselý Robert, Václavek František a Novák František. Starostou sboru byl zvolen Píša Václav, velitelem Trojan Jakub, podvelitelem a vzdělavatelem Klička Karel, jednatelem Novák František, pokladníkem Burda Jaromír, četařem stříkačníků Láska Alois, četařem lezců Krůla Karel, zbrojířem Veselý Robert, revisoři účtů Píša Antonín a Janoušek Jakub, samaritánem Dvořák Augustin, trubači Pospíchal František a Stehlík Ludvík.

 

Ještě téhož měsíce se počalo jednat o výstavbě hasičského skladiště a již v listopadu téhož roku se v jeho prostorách konala výroční schůze. O měsíc dříve, tedy v říjnu, bylo rozhodnuto na schůzi obecního zastupitelstva i o pořízení stříkacího stroje a další výzbroje. Vždyť co by byli hasiči bez stříkačky. Po delším jednání bylo od firmy Tauchman Mor. Ostrava zakoupeno 19 hasičských přileb, 18 opasků, 4 sekerky za obnos 2.834 Kč a stříkací stroj o síle 35 koní za 19.000 Kč byl objednán u firmy Chotěbor Brno. Dodán byl dne 18. února 1937 a následně v květnu byl posvěcen a odevzdán svému účelu. Sbor dobrovolných hasičů byl nyní zcela vybaven a mohl plnohodnotně sloužit svému poslání. A stalo se tak v pravý čas. K prvnímu požáru totiž v obci došlo hned v srpnu 1937.

Během následujících let měnil sbor několikrát svůj název. Nejdříve byl přejmenován v padesátých letech minulého století na Místní hasičskou jednotu, v roce 1957 na Český svaz požární ochrany, posléze v sedmdesátých letech nesl název Svaz požární ochrany, aby se konečně v devadesátých letech vrátil ke svému původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů, který hrdě nese i dnes.

                                                                                                                                                   -mv-

Související fotogalerie >>ZDE<<