Poplatek za TKO, pes

Vyvěšeno od: 30.1.2023
Vyvěšeno do: 31.3.2023

     Placení poplatku za svoz TKO(popelnice) a poplatek za psa proběhne 15.03.2023 od 17.00 hod. na obecním úřadě v Cidlině.

Výše polatku - osoba s trvalým pobytem v obci 650Kč,  za nemovitost(chalupáři) 650 Kč, jeden pes 50 Kč, každý další 75 Kč. Děti do 15ti let jsou od poplatku osvobozeny. Preferujeme platbu na účet obce, viz web stránky obce - povinně zveřejňované informace, čl. 5.